• 690890314, 500580132
  • biuro@skup-palet.pl

Nasza firma dbając o dobro środowiska naturalnego prowadzi recykling palet.

Skupujemy palety niepotrzebnie zalegające w firmie, uszkodzone, zużyte lub zbędne.

W ten sposób pomagamy firmom w wypełnieniu obowiązku przeprowadzenia recyklingu opakowań drewnianych.

Posiadamy stosowne zezwalania urzędowe na odbiór, składowanie i transport odpadów.

Wystawiamy karty przekazania odpadu.

Potwierdzenie odzysku i recyklingu dla kodu odpadu 15 01 03

Na mocy decyzji DI-OŚR-II.6233.13.2011